นาฬิกา

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รีสอร์ทสวนผึ้ง

สาร์นจากรีสอร์ทสวนผึ้ง "โรยัล กู๊ดวิว รีสอร์ท แอนด์ ฟาร์ม"
   "สวนผึ้ง" เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดราชบุรี ดินแดนวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองและ
สายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตกที่มี ภูมิประเทศหลากหลาย จากพื้นที่ที่ราบต่ำ ลุ่มแม่น้ำแม่กลองอันอุดม แหล่งเพาะ
ปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิด สู่พื้นที่สูง ทิวเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวยาว
ทางทิศตะวันตกจรดชายแดนไทย-พม่า มีคำขวัญที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์
ของอำเภอสวนผึ้งว่า "สาวกะเหรื่ยงเคียงถิ่นตะนาวศรี ลำภาชี แก่งส้มแมวแนวหินผา ธารน้ำร้อนบ่อคลึงตรึงติดตา น้ำผึ้งป่า หวานซึ้งตรึงใจ"
แกลอรี่รูปภาพรีสอร์ทสวนผึ้ง "โรยัล กู๊ดวิว รีสอร์ท แอนด์ ฟาร์ม"


Highslide JS

Highslide JS 

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS